Informacje

Zielona Księga – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030

Energia odnawialna / Źródło: freeimages.com

27 marca 2013 r. opublikowany został przez Komisję Europejską Komunikat Zielona Księga nakreślający ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030.

Dokument ten zapoczątkował konsultacje społeczne, dając Państwom Członkowskim, organizacjom pozarządowym, instytucjom UE, przedstawicielom nauki i biznesu oraz innym zainteresowanym stronom sposobność do wyrażenia opinii dotyczących kluczowych aspektów polityki klimatyczno-energetycznej UE w perspektywie roku 2030.

Główne założenia, jakie przyświecają Komisji Europejskiej tej inicjatywie to:

  • wsparcie innowacyjności i konkurencyjności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  • stworzenie stabilnych warunków dla długoterminowych inwestycji,
  • zapewnienie wiodącej roli UE w działaniach na rzecz ochrony klimatu,
  • osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 – 95% do 2050 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r. dla wypełnienia globalnego celu ograniczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 2 st. C – aby to osiągnąć emisje gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. powinny zostać zmniejszone o 40 %,
  • większy udział energii odnawialnej (30 % do roku 2030, w tym fotowoltaiki i energii wiatrowej 20%), poprawa efektywności energetycznej oraz lepsza i bardziej inteligentna infrastruktura energetyczna,
  • zwiększenie nakładów inwestycyjnych na modernizację systemu energetycznego, m. in. poprzez zastępowanie przestarzałych ekologicznie źródeł energetycznych nowoczesnymi agregatami prądotwórczymi,
  • wspieranie długoterminowej konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw energii.

Pełna treść dokumentu: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf

Udostępnij

O autorze

Jeden komentarz

  1. Ostatnio szukałam coś więcej na temat fotowoltaki i za bardzo nie znalazłam ciekawych miejsc, może jakieś wskazówki gdzie szukać ?

Możliwość komentowania została wyłączona.