Transport

Transport zwłok – jak przewieźć ciało?

Transport zwłok – jak przewieźć ciało?

Śmierć bliskiej osoby może nastąpić w różnych miejscach – nie zawsze w domu czy szpitalu. W razie wypadku czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia może też zdarzyć się w miejscu odległym od miejsca zamieszkania – również w innym kraju. Jak przetransportować ciało zmarłego?

Usługi firm pogrzebowych

Usługa transportu ciała znajduje się często w ofercie różnych firm pogrzebowych – mimo wszystko warto znać warunki i przepisy obowiązujące podczas przewozu zwłok. Ważne szczegóły zamieszczamy poniżej. 

Regulacje prawne transportu zwłok

Przewóz ciała osób zmarłych wymagał uzgodnień między różnymi państwami. W Polsce również jest uregulowany prawnie – podstawą do sprowadzenia zwłok zmarłego jest art. 14 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Takie prawo mają jednak tylko krewni zmarłej osoby – mąż lub żona oraz dzieci, ale także krewni do 4. stopnia pokrewieństwa.

Transport na terenie Polski i zza granicy

Na przewóz zwłok środkami transportu drogowego trzeba mieć zezwolenie, jeśli odległość jest większa niż 60 km. Wydaje je państwowy powiatowy inspektor sanitarny na pisemny wniosek. Z kolei na transport ciała pociągiem, samolotami lub statkami wymagane jest zezwolenie. 

Zezwolenia wydaje się „od ręki”, nie później niż w terminie trzech dni od dnia wpłynięcia wniosku. Transport zwłok lub szczątków na odległość powyżej 60 km muszą zorganizować wyspecjalizowane firmy pogrzebowe. Wymagane są specjalne środki przewozowe dostosowane do tej roli. Spełniają one różne wymagania techniczne i sanitarne – jak odgrodzona kabina kierowcy, szereg zabezpieczeń itd.

Co jest potrzebne do przewozu ciała? Trzeba wypełnić wniosek do starosty, który jest wydawany w ciągu trzech dni. Po otrzymaniu decyzji należy ją przekierować do odpowiedniego polskiego urzędu konsularnego w państwie, z którego zwłoki będą przewożone.

Z kolei aby przetransportować zwłoki z innego kraju, wymagana jest decyzja starosty oraz zaświadczenie wydawane przez polskiego konsula na przewóz ciała lub prochów.

Ewelina, f: emkanicepic / pixabay

Udostępnij

O autorze