Transport

Rozwój transportu międzynarodowego w Polsce

Rozwój transportu międzynarodowego w Polsce

Transport międzynarodowy w Polsce umożliwia wymianę towarów i usług z innymi krajami, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Obejmuje różne rodzaje transportu, takie jak drogowy, kolejowy, lotniczy, morski i wodny śródlądowy. Każdy z nich ma swoje zalety i ograniczenia, zależne od odległości, kosztów, czasu i warunków przewozu. Najczęściej wykorzystywanym rodzajem transportu międzynarodowego w Polsce jest transport drogowy, stanowiący dominującą formę przewozów towarowych. 

Znaczenie logistyki w transporcie międzynarodowym

Polscy przewoźnicy dominują w przewozach drogowych na arenie europejskiej. Największymi partnerami handlowymi Polski są Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry i Holandia. Znaczenie przewozu ładunków w ruchu międzynarodowym sukcesywnie się zwiększa. Chłonność rynków zbytu i związany z tym wzrost zapotrzebowania na transport towarów, uzależniony jest w dużej mierze od oczekiwań klientów. Przedsiębiorcy korzystający z usług firm transportowych są coraz bardziej świadomi i wymagający. Oczekują szybkości, elastyczności, niezawodności i transparentności usług związanych z przewozem ich towarów. O sukcesie transportu międzynarodowego decyduje przede wszystkim logistyka. Są to działania polegające na planowaniu, realizacji i kontroli przepływu ładunków. Operatorzy logistyczni zarządzają całym łańcuchem dostaw, zapewniając optymalizację kosztów, przy wysokiej jakości świadczonych usług. Korzystanie przez przedsiębiorców z usług doświadczonych i godnych zaufania firm logistycznych pozwala na ograniczenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem własnego taboru. Właściwy wybór firmy logistycznej ma więc kluczowe znaczenie dla działalności przedsiębiorców.

Innowacyjne rozwiązania w transporcie międzynarodowym

Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze firmy logistycznej jest jej doświadczenie oraz kompleksowe i innowacyjne rozwiązania, pozwalające na wykonanie usługi na jak najwyższym poziomie. Gwarantem takiego działania jest Grupa Raben (https://polska.raben-group.com/), jeden z liderów usług logistycznych i transportowych na arenie międzynarodowej. Operator posiada rozwiniętą sieć oddziałów, własną sieć terminali oraz stałe połączenia międzynarodowe. Istotne znaczenie ma nowoczesna flota i odpowiednio wykorzystane powierzchnie magazynowe. Nie można pominąć rozwiązań, które mają wpływ na przejrzystość i sprawność podejmowanych przez Grupę działań. Pierwsze z nich to platforma myRaben, która umożliwia składanie szybkich zleceń, monitorowanie przesyłki online w czasie rzeczywistym, indywidualne wyceny oraz generowanie raportów.

 

Śledzenie przesyłki

Równie innowacyjnym rozwiązaniem jest system monitorowania przesyłek oparty o parametr ETA, który wykorzystuje informacje o bieżącym położeniu kierowcy na podstawie lokalizacji GPS. Wówczas klient otrzymuje rzetelną informację o statusie przesyłki, uwzględniając aktualną sytuację na drodze.

Dzięki otrzymaniu dostępu do tych narzędzi klient zyskuje wygodę i możliwość śledzenia na bieżąco procesu transportu swoich towarów. Kompleksowe usługi logistyczne i transportowe w Europie oferowane przez Grupę Raben dotyczą także inwestowania w kadry oraz ochronę środowiska. Szkolenie i motywowanie pracowników, szukanie alternatywnych rozwiązań, takich jak automatyzacja i digitalizacja procesów transportowych decydują o wysokiej pozycji tego operatora na rynku przewozów międzynarodowych.

Udostępnij

O autorze