Raport Polska 2030

Premier Donald Tusk w trakcie prezentacji Raportu Polska 2030 / Źródło: mir.gov.pl

Raport Polska 2030 to raport stanowiący podstawę długookresowej strategii rozwoju, został przygotowany przez powstały w 2008 roku Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, który jest ciałem opiniotwórczo-doradczym Premiera RP Donalda Tuska. Działaniom nad raportem przewodniczył Michał Boni, Minister w Kancelarii Premiera i szef ZDS.

Raport ma charakter tzw. zielonej księgi (green paper), co oznacza, że jego celem nie jest prezentacja gotowych propozycji konkretnych rozwiązań, lecz głównie zainicjowanie debaty publicznej poświęconej wyzwaniom rozwojowym Polski.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bierze udział w pracach dotyczących długookresowego i średniookresowego programowania rozwoju kraju, a także koordynacji polityki rozwoju. Obszar tych prac obejmuje przede wszystkim:

 • wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumencie „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”
 • prace nad koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
 • aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015
 • prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego
 • przygotowanie i wdrożenie „Planu uporządkowania dokumentów strategicznych”

Raport Polska 2030 prezentuje w swojej treści 10 kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską:

 • wzrost i konkurencyjność
 • sytuacja demograficzna
 • wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy
 • odpowiedni potencjał infrastruktury
 • bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne
 • gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego
 • solidarność i spójność regionalna
 • ochrona kulturalnego dziedzictwa narodowego
 • poprawa spójności społecznej
 • sprawne państwo
 • wzrost kapitału społecznego Polski

Pełna treść dokumentu: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/polska_2030_raport_0609.pdf

4 myśli nt. „Raport Polska 2030”

 1. Raport zawiera analize aktualnej sytuacji Polski w tych dziesieciu obszarach oraz wskazuje kierunki prowadzenia polityki panstwa tak, aby sprostac wyzwaniom rozwojowym – uchronic sie przed zagrozeniami i najpelniej skorzystac szans i mozliwosci, jakie stoja przed Polska. Wytycza rowniez sciezke zrownowazonego rozwoju kraju wedlug modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego.

Dodaj komentarz