Informacje

Prognozy demograficzne

Prognozy demograficzne

Polska 2030 to raport, który przedstawia strategię rozwoju naszego kraju przez kolejne od opublikowania raportu dwie dekady. Omawia też szeroko wyzwania, przed którymi już stoi lub będzie stało nasze państwo. Jednym z nich jest demografia oraz zagrożenia wynikające z demograficznej nierówności.
Starzejące się społeczeństwo

Perspektywy raportu nie są niestety zbyt optymistyczne. Wynika z niego, że polskie społeczeństwo nadal będzie się starzeć, a liczba ludności będzie malała. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2030 aż w jednej piątej polskich gmin większość mieszkańców będą stanowili ludzie starsi. Co ważne dla pełnego obrazu problemu, dziś takie gminy stanowią zaledwie 4% ogółu. 1655 spośród istniejących 2478 gmin odnotuje spadek liczby ludności, w tym w aż 322 spadek ten będzie wynosił powyżej 10%. Największego spadku o prawie 29% możemy się spodziewać w miejskiej gminie Hel. Po raz kolejny widać więc, że Polska wciąż boryka się z problemem zbyt małego przyrostu naturalnego.

Konsekwencje problemów z demografią dla rynku pracy
Nierówność demograficzna i starzejące się społeczeństwo przekłada się bezpośrednio na problemy z rynkiem pracy i wypłatą emerytury. Według raportu dążymy do zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. W 2030 roku na jedną osobę aktywną zawodowo będzie przypadać 1,1 osoby zawodowo biernej. W coraz większej ilości polskich gmin osób w wieku poprodukcyjnym jest więcej niż w przedprodukcyjnym. Wyzwania związane z demografią będą więc wymagały od polskiego rządu nowych rozwiązań, takich jak aktywizacja osób starszych na rynku pracy.

foto: 6689062 /Pixabay;  Olga

Udostępnij

O autorze