Informacje

Polska 2030 w raporcie McKinsey & Company

Polska 2030 w raporcie McKinsey & Company

Prognozy na temat przyszłości Polski w czasie najbliższej dekady to przedmiot nie tylko rządowego raportu “Polska 2030”. Opublikowany niedawno w magazynie Forbes nowy raport grupy McKinsey również dostarcza ciekawych informacji.

Polska 2030. Szansa na skok do globalnej ekstraklasy

Właśnie tak brzmi tytuł opublikowanego niedawno w magazynie Forbes raportu. Eksperci przedstawili w nim dwa możliwe scenariusze dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Według pierwszego z nich będzie się ona rozwijać w tempie 3% rocznie, co niestety nie da nam szans na dogonienie najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw europejskich. Drugi, bardziej optymistyczny scenariusz, zakłada tempo wzrostu na poziomie 5%. Taki wynik nie tylko pozwoliłby na dogonienie bogatszych krajów, ale wręcz dał nam szansę stania się jednym z gospodarczych liderów. Polska gospodarka ma szansę w ciągu najbliższej dekady się podwoić – z 477 mld euro wzrosnąć do 890 mld.

Warunkiem rozwoju skupienie się na 5 obszarach

Wzrost gospodarczy oczywiście nie zrobi się sam, będzie musiał być wypracowywany. Według autorów raportu, aby Polska rzeczywiście zagościła w tytułowej globalnej ekstraklasie, należy skupić się na 5 obszarach działania. Należy zwiększyć produktywność, wspierać inwestycje, wydawać więcej na badania i rozwój, zwiększyć aktywność zawodową Polaków oraz podnieść jakość życia mieszkańców. To ostatnie można osiągną m.in. poprzez poprawę jakości usług publicznych. Przedstawione prognozy są z pewnością bardzo interesujące i ekonomiści na bieżąco będą przyglądać się, czy rzeczywistość okaże się od nich odbiegać.

Olga, foto: StockSnap / Pixabay

Udostępnij

O autorze