Informacje

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia dzielimy na kilka grup. Posiadanie konkretnej polisy jest obowiązkowe, inne są dobrowolne. Poniżej przedstawiamy najczęściej kupowane rodzaje ubezpieczeń w Polsce.

Które ubezpieczenia obowiązkowo powinieneś posiadać, a które warto wykupić dodatkowo? Prezentujemy rodzaje ubezpieczeń, które mają największą popularność – krótko omawiamy je poniżej.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Bez wątpienia jest to najpopularniejsza polisa, ale też jest obowiązkowa. Jej brak wiąże się z karami. Warto mieć OC nie z obowiązku, ale dlatego, że jeśli spowodujesz szkodę, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. Zakres ochrony jest szeroki, obejmuje kolizje i wypadki, ale także też w czasie postoju i garażowania. Koszt polisy OC zależy od kilku czynników, m.in. modelu i wieku samochodu, wieku właściciela pojazdu i jego doświadczenia.

Ubezpieczenia OC zawodowe

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wśród ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu wyróżniamy m.in. OC inżyniera kontraktu, OC inwestora zastępczego, OC architekta, OC projektanta, OC zarządcy, OC adwokata, OC radcy prawnego, OC doradcy podatkowego, OC informatyka. Jednym z reprezentantów specjalizujących się w ubezpieczeniach zawodowych jest broker ubezpieczeniowy Adler Brokers (https://adlerbrokers.com.pl/) . W ofercie Adler Brokers są zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych, jak również ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie od różnych zdarzeń losowych obejmuje ochroną konkretne z nich. Najczęściej jest to ogień, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, eksplozja, lawina, deszcz nawalny, powódź, grad, śnieg i lód, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zalanie przez osoby trzecie, uderzenie pojazdu czy spływ wód po zboczach. Listę tę zwykle można poszerzyć o dodatkowe zdarzenia – jak na przykład zalanie topniejącą masą śniegu, przepięcia, upadek drzew, terroryzm, zamach przestępczy czy budowalna katastrofa.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może pokryć straty związane z utratą, uszkodzeniem czy wyciekiem danych w wyniku ataku hakera, wadliwego oprogramowania lub wirusów komputerowych. Zakres ubezpieczenia cyberpolisy może być różny – może to być m.in. pokrycie kosztów informatyków i naprawy systemów informatycznych, zapłata odszkodowań w związku z ujawnieniem danych poufnych kontrahentów, koszty pomocy prawnej, zarządzania kryzysowego, obsługi public relations, koszty odtworzenia utraconych danych czy zabezpieczenia sieci IT.

Ubezpieczenie RODO Odpowiedzialność administracyjna wobec GIODO, w tym m.in. pokrycie kar i kosztów z powodu naruszenia przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych RODO. Może objąć m.in. pokrycie kar administracyjnych nakładanych przez GIODO z przepisów RODO, kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym i karnym, kosztów pracy informatyków, a także koszty poinformowania osób, których te dane dotyczą, o ich wycieku.

Udostępnij

O autorze