Gospodarka

Liceum przyszłości, czyli jak uczyć, by nauczyć?

Liceum przyszłości, czyli jak uczyć, by nauczyć?

Mimo reform systemu szkolnictwa, jakość kształcenia uczniów nie uległa poprawie. W związku z tym coraz więcej osób zaczęło szukać alternatywnych rozwiązań w stosunku do tradycyjnych metod nauki. Czym tak naprawdę jest liceum przyszłości i jak wygląda alternatywne kształcenie? Dlaczego nauka w liceum alternatywnym pozwala uczniom osiągać lepsze wyniki?

Kształcenie tradycyjne a alternatywne

Szkoły tradycyjne i alternatywne różnią się między sobą przede wszystkim w podejściu do ucznia. W pierwszym przypadku głównym zadaniem młodych osób jest słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela. W szkołach alternatywnych zwraca się uwagę na indywidualną osobowość uczniów i rozwój kompetencji. Liceum przyszłości (https://liceumprzyszlosci.pl/) skupia się zarówno na pozyskiwaniu wiedzy, jak i rozwijaniu indywidualnych umiejętności przez uczniów. Szkoła ma nie tylko uczyć, ale również kształtować samodzielnych ludzi, którzy potrafią zarządzać swoimi zdolnościami i predyspozycjami. Motywacją do nauki nie są wysokie oceny na testach, ale stały rozwój.

Bariery w szkolnictwie formalnym

Nie każda szkoła tradycyjna jest taka sama, jednak posiada wiele cech wspólnych. Jedną z nich jest duże znaczenie ocen. Wiedza uczniów jest sprawdzana wyłącznie za pomocą testów i sprawdzianów, a nauka motywowana karą w postaci złej oceny czy niezadowolenia rodziców. W takich warunkach kształcenie odbywa się w stresie i pod presją. Młode osoby nastawione są na osiąganie wyników, a nie zdobywanie kompetencji przydatnych w dorosłym życiu. Każdy z uczniów wykonuje te same zadania w oparciu o tradycyjne metody kształcenia. W szkolnictwie tradycyjnym dużą wagę przykłada się do prac domowych – młode osoby mają mniej czasu na rozwijanie swoich pasji czy kompetencji społecznych.

Szkoła alternatywna – efekty nauki

Nauka w liceum alternatywnym daje lepsze efekty kształcenia. Młodzież najefektywniej i najbardziej naturalnie zdobywa wiedzę i doświadczenia w swobodnej atmosferze. Nauczyciel umiejętnie wspiera uczniów, rozbudza ciekawość poznawczą i odpowiada na pytania. Dzieci i młodzież najszybciej uczą się, gdy nikt im nie przeszkadza, tylko zapewnia warunki do rozwoju. Nauka odbywa się głównie w szkole, a nie w domu. Pod okiem mentora uczeń zdobywa niezbędną wiedzę z wykorzystaniem różnych materiałów dydaktycznych. Młode osoby mają dużą swobodę w działaniu, zdobywając niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Ew, f: sasint / pixabay

Udostępnij

O autorze