Dokumenty

Dokumenty – Polska 2030

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf
  • Zielona Księga – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf

 

Udostępnij

O autorze