GospodarkaInformacje

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, komornik nie może zająć świadczenia socjalnego, jeśli jego wysokość nie przekracza minimalnego wynagrodzenia egzekucyjnego. Oznacza to, że w praktyce zasiłek dla bezrobotnych nie może być zajęty, jeśli kwota tego zasiłku mieści się w określonych ramach ustalonych przez prawo. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. 

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Problemy ze spłatą różnych należności finansowych to dość powszechny problem. Czasami w takich sytuacjach konieczna jest droga sądowa, jeśli zawiodły inne instrumenty. Wtedy należność ściąga komornik. Jest to gwarant wykonalności wyroku sądowego. W zależności od lokalizacji może to być komornik sądowy w Bydgoszczy, Warszawie, Częstochowie czy innym mieście.

Warto jednak pamiętać, że zakres kompetencji komornika jest ściśle regulowany przez prawo. Działa on na zlecenie sądu i ma szereg obowiązków oraz ograniczeń. Oznacza to, że komornik nie może dowolnie wybierać, co zostanie zajęte na poczet spłaty długu. Dlatego też określona została kwota wolna od zajęcia komorniczego. 

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych, ale jesteś zadłużony? Jeśli zastanawiasz się, czy komornik może zabrać zasiłek dla bezrobotnych, poniżej znajdziesz wyjaśnienie. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zasiłek dla bezrobotnych jest uznawany za tzw. świadczenie socjalne. Zasiłek dla bezrobotnych to często jedyne środki, która ma do dyspozycji osoba bez pracy. Zgodnie z prawem zasiłek dla bezrobotnych pod tym względem jest traktowany tak samo, jak wynagrodzenie za pracę i podlega tym samym przepisom. Szczegóły znajdziesz w artykule 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W Polsce obowiązuje tzw. minimalne wynagrodzenie egzekucyjne, które jest kwotą niepodlegającą zajęciu przez komornika. Może ono ulegać zmianie – warto to sprawdzać. Aktualna wysokość minimalnego wynagrodzenia egzekucyjnego jest ustalana co pół roku i obowiązuje od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku

Komornik nie może zająć wszystkiego i wyczyścić konta dłużnika do zera, pozbawiając go środków do życia. Ze względu na tzw. kwotę wolną od zajęcia komorniczego, na koncie osoby zatrudnionej na umowę o pracę, komornik ma obowiązek pozostawić pewne środki. 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to maksymalnie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przysługuje ona osobie zatrudnionej na etat, w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że w 2023 roku kwota wolna uległa dwa razy zmianie. Od 1 stycznia do 30 czerwca wynosiła 2 617,50 zł (czyli 75% x 3 490 zł), a od 1 lipca do 31 grudnia jest to 2 700 zł (75% x 3 600 zł).

Również świadczenie emerytalne zostało objęte ochroną. Kwota, która nie może zostać zajęta wynosi 75% najniższej emerytury. W 2023 roku jest to 1191,33 złotych. Osoby poniżej 26 roku życia są zwolnione z podatku dochodowego. Dla młodych pracowników kwota wolna od potrąceń od 1 lipca do 31 grudnia to 3600 złotych.

Udostępnij

O autorze