Archiwum kategorii: INFORMACJE

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia dzielimy na kilka grup. Posiadanie konkretnej polisy jest obowiązkowe, inne są dobrowolne. Poniżej przedstawiamy najczęściej kupowane rodzaje ubezpieczeń w Polsce.

Które ubezpieczenia obowiązkowo powinieneś posiadać, a które warto wykupić dodatkowo? Prezentujemy rodzaje ubezpieczeń, które mają największą popularność – krótko omawiamy je poniżej.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Bez wątpienia jest to najpopularniejsza polisa, ale też jest obowiązkowa. Jej brak wiąże się z karami. Warto mieć OC nie z obowiązku, ale dlatego, że jeśli spowodujesz szkodę, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. Zakres ochrony jest szeroki, obejmuje kolizje i wypadki, ale także też w czasie postoju i garażowania. Koszt polisy OC zależy od kilku czynników, m.in. modelu i wieku samochodu, wieku właściciela pojazdu i jego doświadczenia.

Ubezpieczenia OC zawodowe

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wśród ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu wyróżniamy m.in. OC inżyniera kontraktu, OC inwestora zastępczego, OC architekta, OC projektanta, OC zarządcy, OC adwokata, OC radcy prawnego, OC doradcy podatkowego, OC informatyka. Jednym z reprezentantów specjalizujących się w ubezpieczeniach zawodowych jest broker ubezpieczeniowy Adler Brokers (https://adlerbrokers.com.pl/) . W ofercie Adler Brokers są zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych, jak również ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie od różnych zdarzeń losowych obejmuje ochroną konkretne z nich. Najczęściej jest to ogień, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, eksplozja, lawina, deszcz nawalny, powódź, grad, śnieg i lód, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zalanie przez osoby trzecie, uderzenie pojazdu czy spływ wód po zboczach. Listę tę zwykle można poszerzyć o dodatkowe zdarzenia – jak na przykład zalanie topniejącą masą śniegu, przepięcia, upadek drzew, terroryzm, zamach przestępczy czy budowalna katastrofa.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może pokryć straty związane z utratą, uszkodzeniem czy wyciekiem danych w wyniku ataku hakera, wadliwego oprogramowania lub wirusów komputerowych. Zakres ubezpieczenia cyberpolisy może być różny – może to być m.in. pokrycie kosztów informatyków i naprawy systemów informatycznych, zapłata odszkodowań w związku z ujawnieniem danych poufnych kontrahentów, koszty pomocy prawnej, zarządzania kryzysowego, obsługi public relations, koszty odtworzenia utraconych danych czy zabezpieczenia sieci IT.

Ubezpieczenie RODO Odpowiedzialność administracyjna wobec GIODO, w tym m.in. pokrycie kar i kosztów z powodu naruszenia przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych RODO. Może objąć m.in. pokrycie kar administracyjnych nakładanych przez GIODO z przepisów RODO, kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym i karnym, kosztów pracy informatyków, a także koszty poinformowania osób, których te dane dotyczą, o ich wycieku.

Koszt energii ciągle w górę?

Plan cięcia emisji CO2 przedstawiony przez Komisję Europejską w lipcu może obciążyć budżety domowe w krajach Europy Środkowej.

Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego koszt wzrostu cen energii związany z pakietem KE może sięgnąć aż 1,1 biliona euro. Państwa członkowskie mogą liczyć jedynie na około 72 mld euro ze społecznego funduszu klimatycznego, który teoretycznie ma zmniejszyć odczuwalność wzrostu cen energii dla grup najbiedniejszych.

Skala podwyżek jest odczuwalnie większa

To kosztowny i trudny projekt, tym bardziej, że Unia Europejska ma obecnie wiele problemów finansowych i społecznych. Jest podzielona, są też napięcia między Wschodem a Zachodem. I Projekt ten może z kolei jeszcze przyczynić się do rozwarstwienia społecznego i pogłębić już istniejące kryzysy. Może on okazać się ponad siły i finansowe możliwości wielu obywateli państw Unii Europejskiej z Europy Środkowej. W Polsce skala podwyżek w ostatnio wprowadzonej taryfie jest wyraźnie większa.

Proekologiczne rozwiązania szansą na tańsze rachunki

Rozwiązaniem tego problemu we wszystkich krajach mogą być także proekologiczne rozwiązania, wytwórcy energii planują nowoczesne inwestycje. Wymagają one jednak od przedsiębiorstw bardzo dużych nakładów. PGE Energia Ciepła przekonuje, że ma opracowany cały portfel inwestycji. Do końca roku 2023 planuje wycofanie kotłów węglowych i zastąpienie ich kotłami gazowymi. W planie jest też stopniowe przestawianie ciepłownictwa na gaz.

fot. jplenio / Pixabay

Koronawirus dzieli społeczeństwo?

Rządzący starają się powstrzymać czwartą falę koronawirusa i zachęcają do szczepień, ale obawiają się, że podział na zaszczepionych i niezaszczepionych poróżni społeczeństwo, a nawet doprowadzi do rozłamu. Koronawirus jest groźny dla zdrowia i życia, ale nie tylko…

Jednym z najważniejszych komunikatów ze spotkania premierów krajów związkowych z kanclerz Angelą Merkel brzmi to zachęta do szczepień. W Polsce nie mamy obowiązku szczepień, wiele osób odmawia, co będzie miało negatywne skutki. Przede wszystkim prowadzi to do uniemożliwiania normalnego życia. Apel, by przemyśleć kwestię szczepień, z pewnością i tak nie będzie słyszany przez znaczną część społeczeństwa.

Stygmatyzacja społeczna z powodu szczepień?

Obecnie ponad 60 proc. mieszkańców Niemiec jest w pełni zaszczepionych, w Polsce sytuacja ta wygląda znacznie gorzej. Czy będziemy żyć niedługo w świecie, w którym będą wydzielone osobne strefy dla zaszczepionych i niezaszczepionych? Czy ludzie będą chcieć wydzielenia bezpiecznych przestrzeni? W niektórych krajach są przecież planowane wyjątkowe prawa i przywileje dla zaszczepionych i ozdrowieńców.

Zagrożenie wirusem, ograniczenia życia codziennego i problemy gospodarcze sprawiają, że koronakryzys jest największą katastrofą od czasów II wojny światowej dla wielu krajów. To również sytuacja, która zmieni niejedno społeczeństwo.

Liczba zaszczepionych w Polsce

Według danych z 11 sierpnia 2021 roku liczba wykonanych przeciw COVID-19 szczepień w Polsce wyniosła 63,6 tys. w ciągu doby. Liczba osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki wynosi 18 976 038. Liczba osób, które otrzymały obie dawki lub zostały zaszczepione jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson, to 16 438 091.

W pełni zaszczepionych jest 42,86 proc. społeczeństwa, a odsetek zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki wynosi 49,48 proc.

fot. iqbalnuril / Pixabay