Informacje

Bezpieczeństwo klimatyczne i energetyczne

Bezpieczeństwo klimatyczne i energetyczne

Raport Polska 2030 to dokument rządowy omawiający aktualną sytuację naszego kraju, a także omawiający możliwe zagrożenia i wyznaczający kierunek postępowania. Jest to długofalowa strategia rozwoju dla Polski, w której nie mogło zabraknąć również zagadnień związanych z ekologią i klimatem.

Wzrost potrzeb energetycznych

W Polsce wrasta zapotrzebowanie na energię. Rosnące potrzeby energetyczne należy zabezpieczyć zarówno w średniookresowej, jak i długookresowej perspektywie. W tym celu planuje się szereg inwestycji energetycznych, między innymi w gazoport czy elektrownie wykorzystujące energię jądrową. W celu ochrony klimatu wzrosnąć musi także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a zmniejszyć się zużycie węgla. Obecne nawęglenie polskiej gospodarki to aż 94%, co przyczynia się do emisji zanieczyszczeń. Wynika to częściowo z tego, że Polska jest bogata w złoża węgla. Przy mądrym wykorzystywaniu zasobów naturalnych takich jak węgiel, miedź czy gaz łupkowy nasz kraj ma szansę budować konkurencyjną gospodarkę, ponieważ ma jedne z największych złóż kopalin na świecie. Nie chodzi więc o wyeliminowanie węgla, ale o jego mądre wykorzystanie przy rozszerzeniu udziału zasobów odnawialnych w produkcji energii.

Bezpieczeństwo klimatyczne

W raporcie nie pominięto też zagadnienia zmian klimatu. Postuluje się współpracę wszystkich sektorów gospodarki i dziedzin nauki przy wdrażaniu działań zapobiegających zmianom klimatu. Podejmowane będą także odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w przypadku drastycznych zmian klimatu i związanych z tym nagłych zjawiskach przyrodniczych.

foto: paulbr75/Pixabay; Olga

Udostępnij

O autorze