Wszystkie wpisy, których autorem jest Karol

raport

Prognozy demograficzne

Polska 2030 to raport, który przedstawia strategię rozwoju naszego kraju przez kolejne od opublikowania raportu dwie dekady. Omawia też szeroko wyzwania, przed którymi już stoi lub będzie stało nasze państwo. Jednym z nich jest demografia oraz zagrożenia wynikające z demograficznej nierówności. Czytaj dalej