Wszystkie wpisy, których autorem jest Karol

raport

Prognozy demograficzne

Polska 2030 to raport, który przedstawia strategię rozwoju naszego kraju przez kolejne od opublikowania raportu dwie dekady. Omawia też szeroko wyzwania, przed którymi już stoi lub będzie stało nasze państwo. Jednym z nich jest demografia oraz zagrożenia wynikające z demograficznej nierówności. Czytaj dalej

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny oparty jest na więziach zaufania zawartych w strukturze wzajemnych powiązań. Określa się go jako potencjał społeczeństwa, widoczny w postaci norm, wartości, zachowań i instytucji, który daje podstawę do budowania relacji opartych na zaufaniu społecznym. W myśl dokumentu „Strategia rozwoju Polski do 2030 roku” zaufanie to sprzyja współpracy, kreatywności i wymianie wiedzy, co z kolei przyczynia się do osiągania strategicznych celów.
Czytaj dalej