Wszystkie wpisy, których autorem jest Karol

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia dzielimy na kilka grup. Posiadanie konkretnej polisy jest obowiązkowe, inne są dobrowolne. Poniżej przedstawiamy najczęściej kupowane rodzaje ubezpieczeń w Polsce.

Które ubezpieczenia obowiązkowo powinieneś posiadać, a które warto wykupić dodatkowo? Prezentujemy rodzaje ubezpieczeń, które mają największą popularność – krótko omawiamy je poniżej.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Bez wątpienia jest to najpopularniejsza polisa, ale też jest obowiązkowa. Jej brak wiąże się z karami. Warto mieć OC nie z obowiązku, ale dlatego, że jeśli spowodujesz szkodę, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. Zakres ochrony jest szeroki, obejmuje kolizje i wypadki, ale także też w czasie postoju i garażowania. Koszt polisy OC zależy od kilku czynników, m.in. modelu i wieku samochodu, wieku właściciela pojazdu i jego doświadczenia.

Ubezpieczenia OC zawodowe

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Wśród ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu wyróżniamy m.in. OC inżyniera kontraktu, OC inwestora zastępczego, OC architekta, OC projektanta, OC zarządcy, OC adwokata, OC radcy prawnego, OC doradcy podatkowego, OC informatyka. Jednym z reprezentantów specjalizujących się w ubezpieczeniach zawodowych jest broker ubezpieczeniowy Adler Brokers (https://adlerbrokers.com.pl/) . W ofercie Adler Brokers są zarówno ubezpieczenia na warunkach obowiązkowych, jak również ubezpieczenia na tzw. warunkach dobrowolnych.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie od różnych zdarzeń losowych obejmuje ochroną konkretne z nich. Najczęściej jest to ogień, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie lub upadek statku powietrznego, huragan, eksplozja, lawina, deszcz nawalny, powódź, grad, śnieg i lód, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zalanie przez osoby trzecie, uderzenie pojazdu czy spływ wód po zboczach. Listę tę zwykle można poszerzyć o dodatkowe zdarzenia – jak na przykład zalanie topniejącą masą śniegu, przepięcia, upadek drzew, terroryzm, zamach przestępczy czy budowalna katastrofa.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych może pokryć straty związane z utratą, uszkodzeniem czy wyciekiem danych w wyniku ataku hakera, wadliwego oprogramowania lub wirusów komputerowych. Zakres ubezpieczenia cyberpolisy może być różny – może to być m.in. pokrycie kosztów informatyków i naprawy systemów informatycznych, zapłata odszkodowań w związku z ujawnieniem danych poufnych kontrahentów, koszty pomocy prawnej, zarządzania kryzysowego, obsługi public relations, koszty odtworzenia utraconych danych czy zabezpieczenia sieci IT.

Ubezpieczenie RODO Odpowiedzialność administracyjna wobec GIODO, w tym m.in. pokrycie kar i kosztów z powodu naruszenia przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych RODO. Może objąć m.in. pokrycie kar administracyjnych nakładanych przez GIODO z przepisów RODO, kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym i karnym, kosztów pracy informatyków, a także koszty poinformowania osób, których te dane dotyczą, o ich wycieku.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – co musisz wiedzieć?

Każde przedsiębiorstwo powinno optymalizować swoje zyski. Zwiększać przychody, a jednocześnie ucinać zbędne koszty. Audyt energetyczny ma na celu zbadanie, czy istnieje możliwość obniżenia rachunków za energię energetyczną w firmie. Dlatego warto zapoznać się z tym tematem.

Ustawa o audycie energetycznym

Optymalizacja zużycia energii nie tylko prowadzi do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. Równie ważny jest aspekt ekologiczny, a także kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Przeprowadzenie audytu pozwala określić efektywność zużycia energii elektrycznej. Wytworzenie jej bowiem ma ogromny wpływ na zmiany klimatyczne.

Aby chronić środowisko, prawo nakłada pewne obowiązki w tym obszarze. Ustawa o audycie energetycznym dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających minimum 250 pracowników lub osiągających obrót powyżej 50 mln euro oraz posiadających sumę aktywów co najmniej 43 mln euro. Audyt energetyczny takich firm jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Po spełnieniu choć jednego z powyższych warunków przedsiębiorstwo ma rok na zrobienie audytu, następnie musi go powtarzać co cztery lata pod groźbą kary finansowej wynoszącej aż 5% przychodu. Dlatego warto o tym pamiętać.

Czytaj więcej o audytach energetycznych: https://industrial.dekra.pl/audyt-energetyczny.html

Korzyści audytu energetycznego

Kary mogą być dotkliwą stratą dla dużych przedsiębiorstw. Audyty energetyczne są jednak dobrą okazją, aby obniżyć koszty w każdej, nawet niewielkiej firmie. Szczególnie jeśli zużycie prądu stanowi istotny element wydatków. Audytor na podstawie rozmowy z klientem opracuje zakres prac. Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje z pracownikami, wizje lokalne, w końcu także pomiary i badania. Na podstawie zebranych informacji powstanie raport określający, w jaki sposób można zoptymalizować zużycie energii. Od przedsiębiorcy zależy, w jakim stopniu dostosuje się do podanych wskazówek.

Poczynione w ten sposób oszczędności zazwyczaj przekraczają koszty wykonania analizy. Cena audytu energetycznego zależy od wielkości firmy i zakresu przeprowadzanych pomiarów, jednak zazwyczaj zamyka się w kilkunastu tysiącach złotych. Natomiast wprowadzone w firmie zmiany będą przynosić dodatkowe zyski przez wiele kolejnych lat. Jest to zatem doskonała inwestycja dla wielu przedsiębiorstw, a jednocześnie możliwość bycia bardziej ekologicznym, co jest dziś dobrą wizytówką każdej firmy.

Źródło: https://industrial.dekra.pl