Wszystkie wpisy, których autorem jest Karol

chmury

Bezpieczeństwo klimatyczne i energetyczne

Raport Polska 2030 to dokument rządowy omawiający aktualną sytuację naszego kraju, a także omawiający możliwe zagrożenia i wyznaczający kierunek postępowania. Jest to długofalowa strategia rozwoju dla Polski, w której nie mogło zabraknąć również zagadnień związanych z ekologią i klimatem.

Wzrost potrzeb energetycznych

W Polsce wrasta zapotrzebowanie na energię. Rosnące potrzeby energetyczne należy zabezpieczyć zarówno w średniookresowej, jak i długookresowej perspektywie. W tym celu planuje się szereg inwestycji energetycznych, między innymi w gazoport czy elektrownie wykorzystujące energię jądrową. W celu ochrony klimatu wzrosnąć musi także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a zmniejszyć się zużycie węgla. Obecne nawęglenie polskiej gospodarki to aż 94%, co przyczynia się do emisji zanieczyszczeń. Wynika to częściowo z tego, że Polska jest bogata w złoża węgla. Przy mądrym wykorzystywaniu zasobów naturalnych takich jak węgiel, miedź czy gaz łupkowy nasz kraj ma szansę budować konkurencyjną gospodarkę, ponieważ ma jedne z największych złóż kopalin na świecie. Nie chodzi więc o wyeliminowanie węgla, ale o jego mądre wykorzystanie przy rozszerzeniu udziału zasobów odnawialnych w produkcji energii.

Bezpieczeństwo klimatyczne

W raporcie nie pominięto też zagadnienia zmian klimatu. Postuluje się współpracę wszystkich sektorów gospodarki i dziedzin nauki przy wdrażaniu działań zapobiegających zmianom klimatu. Podejmowane będą także odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w przypadku drastycznych zmian klimatu i związanych z tym nagłych zjawiskach przyrodniczych.

foto: paulbr75/Pixabay; Olga

raport

Prognozy demograficzne

Polska 2030 to raport, który przedstawia strategię rozwoju naszego kraju przez kolejne od opublikowania raportu dwie dekady. Omawia też szeroko wyzwania, przed którymi już stoi lub będzie stało nasze państwo. Jednym z nich jest demografia oraz zagrożenia wynikające z demograficznej nierówności. Czytaj dalej