Informacje

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – na czym polega?

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – na czym polega?

Jednym z wyzwań rozwojowych wspomnianych w raporcie Polska 2030 jest niska aktywność zawodowa Polaków oraz walka z bezrobociem, które ma w naszym kraju charakter długotrwały.

Niska aktywność zawodowa Polaków

Polacy są jednym z najmniej aktywnych zawodowo narodów w Europie. Młodzi Polacy do 25 roku życia znacznie rzadziej niż ich rówieśnicy z innych krajów decydują się łączyć naukę z pracą. Jednocześnie osoby po 50 roku życia wcześniej niż w innych państwach wycofują się z rynku pracy. Jedynie w grupie wiekowej 25-40 aktywność zawodowa w Polsce jest porównywalna z przeciętną aktywnością zawodową mieszkańców Unii Europejskiej.

Na czym polega aktywizacja zawodowa?
Aktywizacją zawodową osób bezrobotnych zajmują się przede wszystkim powiatowe urzędy pracy, czasem także prywatne agencje zatrudnienia. Prowadzą szereg działań, które mają pomóc takim ludziom w znalezieniu pracy. Należą do nich m.in. poradnictwo zawodowe oraz szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.

Instrumenty aktywizacji zawodowej
Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe to tylko niektóre z działań pomagających osobom bez zatrudnienia w znalezieniu posady. Urzędy pracy umożliwiają także odbycie staży i praktyk oraz wspierają osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą. Osoba bezrobotna może starać się o dotację z urzędu pracy na założenie firmy wynoszącą nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Na dofinansowanie może liczyć także przedsiębiorca zatrudniający osobę zarejestrowaną jako bezrobotny.

Olga, zdj: Leroy_Skalstad / Pixabay25

Udostępnij

O autorze