Gospodarka

Akt notarialny a umowa cywilnoprawna – główne różnice

Akt notarialny a umowa cywilnoprawna – główne różnice

Z tego artykułu dowiesz się, czym różni się umowa cywilnoprawna od umowy notarialnej. Zobaczmy, jakie są główne różnice pomiędzy nimi i kiedy wybrać który dokument. 

Akt notarialny

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który ma szczególną moc prawną. W takim dokumencie notariusz potwierdza, że dokonana czynność prawna (np. kupno-sprzedaż nieruchomości czy ustanowienie hipoteki) została dokładnie przedstawiona przed stronami, które w pełni zrozumiały jej skutki prawne. Akt notarialny ma szczególną moc prawną, co oznacza, że jego treść i prawdziwość nie podlegają wątpliwości.

Akt notarialny musi być podpisany przez notariusza i wszystkie strony – to dobra forma zabezpieczeń. Wymaga to zaangażowania notariusza, który jest specjalistą w zakresie prawa i ma obowiązek kontrolowania zgodności dokonywanej transakcji z przepisami prawa. W Polsce, akty notarialne sporządza się na podstawie ustawy o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku.

Zawierając umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, każda ze stron ma większe możliwości dochodzenia swoich praw w razie, gdyby druga strona zrezygnowała z zawarcia umowy sprzedaży. Nie jest to umowa, którą trzeba podpisywać, gdy chcemy kupić nieruchomość, ale jest dobrym wyborem i zapewnia większe bezpieczeństwo.

Umowa cywilnoprawna

Z kolei umowa cywilnoprawna to dokument sporządzany przez strony umowy lub przez ich pełnomocników. Umowa cywilnoprawna ma taką samą moc prawną jak każda inna umowa, o ile spełnia wymagania formalne. W przypadku umowy cywilnoprawnej nie ma konieczności udziału notariusza. Dodatkowo notariusz może udzielić stronom porad na temat przepisów prawa, które są związane z konkretną umową.

Umowa przedwstępna to umowa poprzedzająca zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jest to dokument, który trzeba dołączyć do wniosku kredytowego, jeśli kupujemy mieszkanie na kredyt. Można ją zawrzeć w pisemnej formie albo w formie aktu notarialnego.

W przypadku umowy cywilnoprawnej, notariusz nie ma takiej samej roli, jak w przypadku aktu notarialnego, ponieważ nie musi on kontrolować zgodności zawieranej umowy z przepisami prawa. Jednakże poświadczenie podpisów przez notariusza może ułatwić dowodzenie autentyczności dokumentu w postępowaniu sądowym.

Który dokument wybrać?

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego ma wyższą rangę niż umowa cywilno-prawna podpisywana bez notariusza, bo pozwala w dużo szerszym stopniu dochodzić swoich praw przed sądem obu stronom w razie, gdy zaistnieje taka konieczność. 

W przypadku wyboru pomiędzy aktem notarialnym a umową cywilnoprawną, decyzja powinna być podjęta na podstawie charakteru i wartości przedmiotu umowy, a także potrzeb i wymagań stron. 

Z reguły, gdy umowa dotyczy transakcji o dużej wartości (np. kupno-sprzedaż nieruchomości), warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii notarialnej i sporządzenie aktu notarialnego. Tutaj sprawdzisz pozostały zakres usług. W przypadku umów o mniejszej wartości (np. umowy o pracę), umowa cywilnoprawna może być wystarczającym rozwiązaniem. 

Foto: pixabay

Udostępnij

O autorze