Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. Określa on główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie do 2030 roku.

Czytaj dalej Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”

Dokumenty – Polska 2030

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf
  • Zielona Księga – Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_05/3dea32c1403f7e52a91aeca337bc5343.pdf

 

Akty prawne – Polska 2030

  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658%20
  • Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/121/1